Acknowledgment

We thank the following participants for joining the Run and raising funds for Nepal:

Youn-Shen BEE Yen-Jui CHANG Wen-Jui CHANG
Yu-Fan CHANG Hao-Chih CHANG Yu-Jang CHAO
Wei-Li CHEN Hung-Chi CHEN Shih-Jen CHEN
Chon-Liang CHEN Yang-Yu CHEN Yang-Yu CHEN
Chien-Hsiung CHEN Tzong-Sheng CHIOU Hung-Da CHOU
Yu-Bai CHOU Chia-Yen CHOU Hannah de GUZMAN
Jen-Hui HAN Ya-Chuan HSIAO Yun-Hsiu HSIEH
Chih-Chao HSU Cherng-Ru HSU Yu-Yun HUANG
Hui-Chen HUNG Ju-Yi HUNG Tzu-Yun KAO
Chien-Jung HUANG Shu-Ting KAO Shu-Chun KUO
Wei-Yu LAI Yung-Jen LAI Ling-Ing LAU
David Zhiwei LAW Chee-Ming LEE Yuan-Chieh LEE
Chang-Min LIANG Kui-Yueh LIN Chao-Wen LIN
Hsih-Ting LIN Muh-Chiou LIN Shih-Chi LIU
Yu-Lun LO Yun-Chun PENG LILA RAJ PURI
Sunisa SINTUWONG Yi-Chen SUN Ming-Cheng TAI
Elton L TAY Clement THAM Shawn Hsiang-Ling TSAI
Chieh-Chih TSAI Fang-Yi TSAI Shih-Hao TZENG
An-Guor WANG Lu-Chun WANG Tsing-Hong WANG
Chih-Ping WANG Wei-Chi WU Tsung-Tien WU
Pei-Lun WU Menghsien WU Yi-Chien YANG
Po-Ting YEH Shu-I YEH Chien-Chang YU
Jan Tjeerd DEĀ FABER Miho SATO Michico VERGARA
Nilo VERGARA